Admin
27-03-2017
Trong Laravel, Route là nơi nhận request của người dùng (phương thức GET hoặc POST) sau đó có thể chỉ định (định tuyến) 1 action của 1 Controller thực hiện request đó. Khi tiếp cận Laravel ta không t...
Admin
22-03-2017
Laravel sử dụng mô hình MVC làm nền tảng phát triển. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của từng thư mục, điều này giúp bạn tiếp cận Laravel 1 cách dễ hiểu hơn là đi ngay vào việ...
Admin
09-03-2017
Để cài đặt laravel phiên bản 5.x trở lên các bạn cần cài đặt php phiên bản >= 5.6 và Mcrypt PHP Extension. Nếu bạn đã cài đặt Wamp hoặc Xampp trên máy tính thì ko cần phải lo về điều này.
Admin
07-03-2017
Laravel là một PHP framework được phát triển bởi Taylor Otwell từ năm 2011. Vì là 1 framework khá mới nên Laravel thừa hưởng ưu điểm và thế mạnh từ những framework đi trước như CodeIgniter, Yii, Symfo...
Admin
02-02-2017
CURL là thuật ngữ thường xuyên được nhắc hiện nay. Vậy CURL là gì và sử dụng như thế nào? Trong bài này mình sẽ giải thích và ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn. cURL là một hàm của PHP, giúp ta lấy,gửi...
Admin
04-02-2017
Sitemap có thể coi như là bản đồ thu nhỏ của website và nó chứa tất cả các liên kết Url trong site của bạn. Sau khi bạn gửi Sitemap lên google nó sẽ giúp cho công cụ tìm kiếm thu thập thông tin của si...
Admin
04-02-2017
Cascading Style Sheets (viết tắt là CSS) được sử dụng rộng rãi, CSS có khả năng cho phép thiết thế nhanh, tuân thủ chuẩn HTML, dễ dàng tùy biến và thay đổi trình nhanh chóng việc dàn trang Web
Admin
05-02-2017
Để một website có thể hoạt động trên môi trường Internet cần có những yêu tố cơ bản là tiên miền, hosting, domain
Admin
10-01-2017
Autoload (Lazy loading ) trong PHP, khi bạn khai báo hàm autoload này thì bạn chỉ việc gọi class mà không cần phải gọi file
Admin
11-01-2017
Biến có phạm vi toàn cục có nghĩa là nó có thể truy xuất - sửa giá trị, gán giá trị ở bất cứ đâu