Admin
13-01-2017
Trong Hosting Control Panel, một dịch vụ Web Hosting được quản lý bởi một tài khoản Hosting gắn liền với một Domain gọi là Domain chính của host.
Admin
23-01-2017
Khi tiến hành xây dựng website hoặc điều chỉnh giao diện css, các thẻ rất có thể bạn sẽ gặp những lỗi cơ bản hoặc chưa được tối ưu nhất với chuẩn web. Việc xây dựng 1 bộ html chuẩn giúp website của b...
Admin
20-02-2017
Tăng tốc độ tải cho website là 1 chủ đề khá nhiều bạn quan tâm, đặc biệt là các bạn mới tiếp cận với việc làm website với WordPress. Vì điều này ngoài việc giúp người dùng có 1 trải nghiệm tốt nhất th...
Admin
01-02-2017
Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một phần cũng khá cơ bản mà đôi khi các bạn làm việc vẫn còn gặp phải và sẽ bị rối nếu các bạn không nắm rõ đó là phạm vi hoạt động của biến.
Admin
24-01-2017
Tiếp tục với bài viết ngày giờ trong PHP. Hôm này mình sẽ trình bày một vấn đề cơ bản về ngày giờ mà các bạn hay gặp khi làm việc đó là set Time Zone trong PHP.
Admin
26-01-2017
Qua các dự án web đã từng làm mình thấy rằng được việc xử lý ngày tháng trong php thường xuyên được sử dụng. Bài này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cách thức xử lý thời gian trong PHP.
Admin
18-01-2017
Trong quá trình thực hiện website các bạn sẽ thường xuyên cần kiểm tra một giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm in_array()
Admin
16-01-2017
AngularJS là một JavaScript Framework mạnh mẽ. Nó đươc ứng dụng phổ biến trong các dự án Single Page Application (SPA). Nó kế thừa HTML DOM và thêm vào các thuộc tính bổ sung và làm cho thao tác người...
Admin
05-02-2017
Một module AngularJS định nghĩa một Application. ​Module được sử dụng để phân biệt phần xử lý logic (service), controller và application … và giúp code trở nên rõ ràng Module chứa các bộ phận khác nh...