Admin
08-01-2017
Trong ứng dụng AngularJS chúng ta luôn cần sử dụng các Expression ( Biểu thức ). Vậy thì Expression là gì, AngularJS sử dụng nó ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu về nó trong bài viết này nhé.