Admin
01-02-2017
Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một phần cũng khá cơ bản mà đôi khi các bạn làm việc vẫn còn gặp phải và sẽ bị rối nếu các bạn không nắm rõ đó là phạm vi hoạt động của biến.