Admin
04-02-2017
Phát biểu trong một sự kiện gần đây của công ty, Kwon Oh-hyun, CEO Samsung Electronics đã nhận xét về cuộc khủng hoảng mà công ty đang mắc phải sau sự cố phải thu hồi lần hai và gần nhất là chấm dứt b...