Giới thiệu về Angular JS

Admin
16-01-2017

1. Tổng quan về AngularJS

AngularJS là một JavaScript Framework mạnh mẽ. Nó đươc ứng dụng phổ biến trong các dự án Single Page Application (SPA). Nó kế thừa HTML DOM và thêm vào các thuộc tính bổ sung và làm cho thao tác người dùng trở lên linh hoạt. AngularJS là mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và được sử dụng bởi hàng ngàn lập trình viên trên thế giới.

2.Những gì bạn cần biết trước khi tìm hiểu về AngularJS

Bạn cần có một sự hiểu biết cơ bản về JavaScript Text Editor. Sẽ rất hữu ích nếu bạn có một sự hiểu biết về  HTML, CSS, AJAX, vv 

3. Lịch sử AngularJS

AngularJS phiên bản 1.0 được phát hành vào năm 2012.
Misko Hevery, một nhân viên của Google, bắt đầu làm việc với AngularJS từ năm 2009.
Ý tưởng này rất tuyệt vời và nay dự án đang hỗ trợ chính thức của Google.

4. Cài đặt và ứng dụng đầu tiên

Để cài đặt angular JS rất đơn giản bạn có thể download lại trang chủ của họ https://angularjs.org/ 
hoặc sử dụng CDN từ google tại Link http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js
Trong bài viết này mình sẽ sử dụng CDN từ google cho đơn giản


<html lang="en-US">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js">script>
<body>
<div ng-app="">
     <p>Tên : <input type="text" ng-model="name">p>
     <h1>Xin chào: {{name}}h1>
div>
body>
html>

Đoạn code trên sẽ cho ta thấy 1 input để người dùng nhập vào tên và ở dưới sẽ xuất hiện ngay lập tức giá trị mà người dùng vừa mới nhập vào 

Qua bài giới thiệu hy vọng các bạn có được cái nhìn tổng quát về AngularJS và có thể chạy được ứng dụng đầu tiên