Bài 2: Hướng dẫn cài đặt Laravel 5.x trên windows và linux

Admin
09-03-2017

1. Cài đặt Laravel trên windows

a. Yêu cầu:

Để cài đặt laravel phiên bản 5.x trở lên các bạn cần cài đặt php phiên bản >= 5.6 và Mcrypt PHP Extension. Nếu bạn đã cài đặt Wamp hoặc Xampp trên máy tính thì ko cần phải lo về điều này vì thông thường chúng đã đáp ứng được yêu cầu cài đặt Laravel 5.x

Tiếp theo bạn cần cài đặt Composer trên máy vì Laravel sử dụng Composer để quản lý tài nguyên

Để tải Composer về cài đặt bạn có thể truy cập link https://getcomposer.org/download/.

Để kiểm tra Composer đã hoạt dộng chưa bạn có thể vào CMD trên windows và gõ lệnh composer.

Nếu màn hình hiển thị như bên dưới là đã cài đặt thành công nhé.

 

cai dat composer tren windows

 

b. Cài đặt:

Tiếp theo bạn tạo 1 thư mục bất kì, nên tạo trong thư mục trong thư mục chạy của Xampp (httpdocs) hay Wampp (www). sau đó tại thư mục này bạn mở CMD lên ( đơn giản chuột phải trong thư mục chọn Open command windows here ) cạnh lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel

Bạn có thể đi lấy 1 ly nước hay ly cafe và ngồi chờ =)), việc tải project trên laravel có thể mất 5 đến 10 phút tùy đường truyền

Sau thì hoàn tất bạn đã có 1 project Laravel, ở đây thư mục mình đặt tên là congnghe5s-laravel

Bây giờ bạn bật xampp và truy cập http://localhost/congnghe5s-laravel/public/

Nếu màn hình hiện như bên dưới là bạn đã thành công :)

cat dat laravel tren windows

 

2. Cài đặt Laravel trên Linux (Ubuntu)

a. Yêu cầu:

Trước khi cài đặt Laravel, bạn cần phải đảm bảo máy tính đã có Apache, PHP, MySQL .Tiếp đó bạn cần cài đặt Mcrypt PHP Extension.

sudo apt-get install php5-mcrypt

Tiếp theo bật mcrypt và restart lại apache

sudo php5enmod mcrypt
sudo service apache2 restart

Tiếp theo cài đặt composer và di chuyển qua thư mục  /usr/local/bin/composer để sử dụng

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

b. Cài đặt:

Bạn vào thư mục /var/www/html (thư mục mặc định apache2 trên ubuntu) và bật terminal lên

composer create-project laravel/laravel ten-project --prefer-dist

Sau khi tải xong project Laravel bạn truy cập http://localhost/ten-project/public/

Màn hình hiện biểu tượng Laravel là bạn đã thành công rồi.