Site map là gì? Làm sao để tạo site cho website?

Admin
04-02-2017
Sitemap là gì?

Sitemap có thể coi như là bản đồ thu nhỏ của website và nó chứa tất cả các liên kết Url trong site của bạn. Sau khi bạn gửi Sitemap lên google nó sẽ giúp cho công cụ tìm kiếm thu thập thông tin của site hiệu quả và cập nhập liên tục những thay đổi trong site như viết bài mới hay chỉnh sửa web.
Website của chúng ta cần phải có sitemap để làm sơ đồ chỉ dẫn cho các bot google lần theo các địa chỉ đó cập nhập dữ liệu site của bạn lên hệ thống tìm kiếm. Google đánh giá rất cao các site có sơ đồ điều hướng site và việc lên hạng tìm kiếm hay không sẽ phụ thuộc vào nội dung site và các yếu tố khác nữa đó là kiến thức seo hay nghệ thuật seo để site lên hạng.

Tạo sitemap thủ công

Phương pháp tạo thủ công thường áp dụng cho nhưng website có nội dung ít và đơn giản. Với sitemap.html  chúng ta sử dụng các thẻ

 • để tạo sitemap. Còn với sitemap.xml chúng ta sử dụng các thẻ và để tạo. Tuy nhiên thì phương pháp này không được ứng dụng nhiều.

  Tạo sitemap tự động

   

  Hiện nay có rất nhiều website hỗ trợ cho chúng ta tạo sitemap một cách tự động. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu công cụ từ http://www.xml-sitemaps.com/. Với công cụ này cần làm nhưng bước sau để tạo ra site.html và sitemap.xml.

  – Bước 1: Nhập địa chỉ website của chúng ta trong mục Starting URL

  – Bước 2: Trong mục Change Frequency chúng ta lựa chọn tần suất thay đổi sitemap

  – Bước 3: Lựa chọn thời gian sửa đổi ( tạo ) sitemap trong mục Last Modification

  – Bước 4: Trong mục Priority ta lựa chọn mức độ ưu tiên cho các phần tử trong sitemap

  Cuối cùng ấn nút start và công cụ sẽ tự động tạo cho chúng ta 4 file là sitemap.html, sitemap.xml, .txt . Chúng ta down 4 file này về và up lên thư mục gốc của website sau đó dùng công cụ Google Webmaster Tools để submit sitemap tới Google.