Sự khác biệt giữa Sub Domain, Park Domain, Addon Domain

Admin
13-01-2017
 
Trong Hosting Control Panel, một dịch vụ Web Hosting được quản lý bởi một tài khoản Hosting gắn liền với một Domain gọi là Domain chính của host.
 
Ngoài domain chính này ra chúng ta còn có Sub Domain, Park Domain và Addon Domain. Vậy chúng là gì và sử dụng ra sao?
 
Sub Domain: 
 
Sub Domain là phần mở rộng của Domain chính. Sub-domain tạo điều kiện cho việc sử dụng nhiều thành phần trên Website với địa chỉ URL riêng.
VD : laptrinh.congnghe5s.com, tintuc.congnghe5s.com ...
 
Parked Domain: 
 
Parked Domain (còn được hiểu là Domain Alias hay Domain Pointer) là domain đươc add vào host của Domain chính và domain này sẽ hoạt động chung cấu trúc file/folder với Domain chính. Chức năng này cho phép nhiều domain chạy trên cùng 1 website duy nhất (web của Domain chính) trên cùng một host.
 
 
Add on Domain:
 
Là domain đươc add vào host của Domain chính và domain này sẽ hoạt động khác cấu trúc file/folder với Domain chính.
VD: Khi domain abc.com được add vào hosting bằng chức năng Add on Domain thì sẽ có một Sub Domain dạng abc.domain.vn được tạo ra kèm theo một folder "/congnghe5s/" tương ứng. Do đó bạn có thể truy xuất dữ liệu tương ứng theo URL dạng:
 
http://congnghe5s.com/
 
http://abc.congnghe5s.com/
 
http://congnghe5s.com/abc/
 
Kết luận: Các domain được add bằng chức năng Add on Domain và Domain chính có thể chạy nhiều souce code, URL độc lập với nhau trên cùng một host.