Admin
11-01-2017
Biến có phạm vi toàn cục có nghĩa là nó có thể truy xuất - sửa giá trị, gán giá trị ở bất cứ đâu
Admin
24-01-2017
Tiếp tục với bài viết ngày giờ trong PHP. Hôm này mình sẽ trình bày một vấn đề cơ bản về ngày giờ mà các bạn hay gặp khi làm việc đó là set Time Zone trong PHP.