Admin
02-02-2017
CURL là thuật ngữ thường xuyên được nhắc hiện nay. Vậy CURL là gì và sử dụng như thế nào? Trong bài này mình sẽ giải thích và ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn. cURL là một hàm của PHP, giúp ta lấy,gửi...
Admin
10-01-2017
Autoload (Lazy loading ) trong PHP, khi bạn khai báo hàm autoload này thì bạn chỉ việc gọi class mà không cần phải gọi file
Admin
11-01-2017
Biến có phạm vi toàn cục có nghĩa là nó có thể truy xuất - sửa giá trị, gán giá trị ở bất cứ đâu
Admin
01-02-2017
Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một phần cũng khá cơ bản mà đôi khi các bạn làm việc vẫn còn gặp phải và sẽ bị rối nếu các bạn không nắm rõ đó là phạm vi hoạt động của biến.
Admin
24-01-2017
Tiếp tục với bài viết ngày giờ trong PHP. Hôm này mình sẽ trình bày một vấn đề cơ bản về ngày giờ mà các bạn hay gặp khi làm việc đó là set Time Zone trong PHP.
Admin
26-01-2017
Qua các dự án web đã từng làm mình thấy rằng được việc xử lý ngày tháng trong php thường xuyên được sử dụng. Bài này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cách thức xử lý thời gian trong PHP.
Admin
18-01-2017
Trong quá trình thực hiện website các bạn sẽ thường xuyên cần kiểm tra một giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm in_array()