Admin
05-02-2017
Nếu bạn không thay đổi những thiết lập mặc định trên máy tính và đơn giản cứ thế sử dụng chiếc máy với tất cả các cài đặt ban đầu của nó, bạn sẽ nhận thấy ổ đĩa cứng tr...